700 Yaşındaki Bir İnsanla Bakışmak İster misiniz?

700 yıl önce ölmüş bir insanla tanışın

Bağlam 958…? Bu size bir şey ifade etti mi? Aslında Bağlam 958 13. yüzyılda Veba’dan ölmüş bir İngiliz’in adıdır. Tabi gerçek adı bilinmemekle birlikte bilim adamları ona bu ismi takmayı uygun görmüşler. Peki kimdir bu “Bağlam 958”?


Cambridge ve Dunde üniversiteleri ortak bir çalışma gurubu oluşturarak, 13. yüzyılda Avrupa’yı kasıp kavuran Kara Veba hastalığı üzerine çalışma yürütmektedirler. Bu çalışmanın amacı kara veba hastalığının insan bedeni üzerindeki etkilerini araştırmak ve vebanın neden çıktığını anlamaktır.13. yüzyılda yaşamış Vebalı Bir İnsan Bu çalışmalar kapsamında 13. yüzyılda Cambridge’de   hastane olarak kullanılan bir bina ve genellikle Veba hastası insanların bulunduğu bir mezarlık incelenmektedir. Bu hastahanenin yoksul insanlara hizmet veren bir vakfın olduğu bilinmektedir. İşte Bağlam 958, bu hastanede yaşamını vebadan dolayı kaybeden bir insandır. Bu insanın kemikleri üzerinde yapılan çalışmalarla elde edilen verilerle saç renginden, göz rengine, hatta hayatı boyunca en çok neler yediğine dair pek çok veri elde edilmiştir.

Bağlam 958’i özel yapan aslında hiçbir şey yoktur. İngiltere’nin Cambridge şehrinde yaşamaktaydı. Sıradan bir insandı. Büyük bir ihtimalle hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Veba hastalığına yakalandığında kırk iki yaşındaydı. Hastalığa yakalandıktan sonra tedavi amacıyla bir vakfın hastanesine götürüldü. Daha sonra da bu hastanede acılar içinde kıvranarak öldü. Tıpkı o dönemde çoğu Avrupalı veba hastasının başından geçenler gibi hastalandıktan bir kaç ay sonra yaşamını yitirdi.

Aradan 700 yıl geçti. Bilim adamları kemik kalıntılarını buldular. Elde edilen veriler ışığında Bağlam 958’in bilgisayar üzerinde yapılan çizimlerle bir resmi yapılmaya başlandı.Bağlam 958

 

İlk çizimler sonucunda ilk olarak aşağıdaki resim yayınlandı…Bağlam 958 ilk çizimi

Ve son olarak Bağlam 958’in son hali yayımlandı. Aşağıdaki resimde bundan 700 yıl önce yaşamış ve acı bir şekilde ölmüş olan bir insanı göreceksiniz. Sanki yarın bir gün karşımıza çıkacak biriymiş gibi görünmekte. Hayalleri vardı… Belki kendisiyle ilgili, belki de çocukları vardı onlarla ilgili… Bir gelecek planı vardı. Belki hayatta en çok istediği şey bir torununu görmekti. O yaştaki hemen hemen  her insanın hayali değil midir?… Bir torun sahibi olmak… Bu hayalin ne dini ne de ırkı vardır. Bu hayal için insan olmak yeterlidir. Belki bir torun gördü belki göremedi? Bilemeyiz… Peki ya hayalleri arasında bundan 700 yıl sonra kendisinden birilerinin bahsede bileceği de var mıydı?!

 

Cortex 958
Bağlam 958