Bir Parka Bırakılan 14 Kurt

Bir Parka Bırakılan 14 Kurt

Amerika’daki Yellowstone Milli Parkına 1995 yılında yaşamaları için 14 kurt bırakılmış ve ardından muhteşem olaylar birbirini izlemeye başlamıştı…

Başlarda kurtların az da olsa doğayı değiştirebilecekleri bekleniyordu… Ancak aradan geçen on yılın ardından yapılan gözlemlerle anlaşıldı ki;  bu milli parkın çehresi kurtlar sayesinde tamamen değişmişti… Kurtlar, sadece bu milli parkın çehresini de değil! Tüm ekosistemin değişmesine neden olmuşlardı…

Yellowstone Milli Parkında kurtlardan önce baskın tür geyiklerdi. Kurtların parka bırakılması ile daha önce böyle bir tehditle karşılaşmayan geyikler, kurtlara kolay lokma olmaya başlamıştı. Bu geyikler daha kolay hedef olabilecekleri açık alanlarda dolaşıyorlardı…

Yellowstone 1990
Yellowstone 1990

Önce kurtların avladıkları geyiklerin nüfusları neredeyse yarıya düştü!…Böylece av ve avcı dengelenmiş oldu!… Daha sonra, geyiklerin nüfusu azalınca geyiklerin beslendiği bütün bitki türleri çoğalmaya başladı. Özellikle de toz ve söğüt ağaçlarının oranı hızla artmaya başladı.

Önce ağaçlar meyve vermeye başladı. Sonra, bu meyvelerin cazibesine kapılan arıların bölgedeki nüfusu arttı. Arıların gelmesiyle birlikte bölgedeki bitki popülasyonu katlanarak artmaya başladı. Bu popülasyonun artması ile birlikte bölgede çok değişik türlerde hayvanlar görülmeye başlandı. Özellikle de daha önce bölgede olan ancak sonraları bölgede nesli tükenen kunduzlar yeniden bu bölgede görünmeye başladı…Kunduzlar

Kunduzların bölgede yeniden görülmeye başlanmasıyla onların yuvalarında yaşayan fareler ve kertenkeleler yeniden bölgeye geldiler…

Özellikle de kurtlar, çakalların neslini tüketmeye başlayınca bölgedeki fare ve tavşanların popülasyonu artmaya başladı. Tavşanların popülasyonu artınca onlarla avlanan çok sayıda tilki ve şahin Yellowston’a gelmeye başladı.

Kel KartalÖnceleri  bölgede bulunan ve nesli tehlikede olan, beslenme konusunda zorluk yaşayan Amerika’nın simgesi olan Kel Kartalların, tavşanların popülasyonuna bağlı olarak nüfusları artmaya başladı…

Olaylar öyle ilginç bir bir hal almaya başladı ki; kurtların sayesinde popülasyonu artan kunduzlar,  yeni nehirler ve göller oluşturmaya başladı. Bölgedeki bitki miktarı artınca  artık bölgede erozyon bile önlenmişti… Özellikle de bölgedeki su miktarı artmaya başlayınca daha önce bu milli parkta  hiç görülmeyen binlerce kuş türü bu bölgeye göç etmeye başladı…

Kurtlar, Yellowstone Milli parkında daha neleri neleri değiştirdi!…Özetle,   tüm canlılar, bizler, farkında olmasak da görünmez göbek bağlarıyla birbirimize bağlıyız… Bu bağlardan biri koptuğu anda tüm yaşam arasındaki bu  bağlar sırasıyla kopmaya başlıyor!… Aslında bizler farkında olmasak da bir hayvanın neslini tükettiğimizde  kendi neslimizi tüketme yolunda bir adım daha atmış oluyoruz!…