HAARP silahı gerçek mi? Yapay Deprem yaratmak mümkün mü?

HAARP silahı gerçek mi?

Haarp silahı, Haarp projesi veya Haarp tesisleri… Adına her ne derseniz deyin, Haarp projesi son yıllarda adına sıkça komplo teorileri üretilen, Amerika’nın Alaska Eyaletinde bulunan askeri bir tesisdir. Bu tesisin hakkında ileri sürülen en önemli teori; dünyanın herhangi bir yerinde bu tesis sayesinde istenildiği her an deprem yaratabilmesi üzerinedir. Ayrıca bu tesis sayesinde Sahra Çölü’ne bile kar yağdırılabileceği, yani bu tesis sayesinde istenildiğinde, istenilen bölgenin havasının kontrol edilebileceği ileri sürülmektedir.  Peki, bu tesis hakkında ortaya atılan teoriler gerçek midir? Gerçekten bu tesis dünyanın her hangi bir yerinde çok ciddi ölçeklerde depremler yaratabilir mi? Ya da bu tesis sayesinde atmosfer olayları kontrol altına alınabilir mi?…

Bu ve buna benzer Haarp projesi hakkında ileri atılan teorilerin kökenine inildiğinde yaklaşık olarak 100 yıl kadar geriye, meşhur bilim adamı Nikola Tesla’ya kadar gitmek gerekir. Çünkü; bu işin temelinde yine mezarında bile rahat bırakılmayan Tesla bulunmaktadır. ” Makinelerle Depremler oluşturabilme” fikrinin fikir babası Tesla‘dır ve bu fikrin hikayesi gerçekten de çok enteresandır…

Nikola Tesla‘nın en büyük hayali;  tüm dünyaya bedava elektrik sağlamaktı, vermekti. Bunu yaparken de arada herhangi bir kablo, tesis ya da iletim hattı kullanmamaktı… Bu hayali gerçekleştirebilmek için de adına “Tesla Kulesi” adı verdiği tesisler sayesinde atmosfere yüksek miktarlarda elektrik akımı göndererek herkesin bu bedava elektrikten faydalanabilmesini sağlamaktı…

Atmosfere gönderilen elektrik enerjisi, atmosferin katmanlarından biri olan İyonosfere çarptığında gücünü katlayarak dünyaya geri dönebilmektedir.  Öyle ki; atmosfere gönderilen 1 KW’lık  enerji, İyonosfere çarpıp dünyaya geri geldiğinde binlerce KW’lık bir enerjiye dönüşebilmektedir. İşte bunu çok iyi bilen Nikola Tesla, hayalini kurduğu, hayalden öteye geçip bir adette yapmayı başardığı “Tesla Kuleleri” sayesinde güçlendirilmiş bu elektriği tüm dünyaya bedavaya dağıtmayı planlıyordu. Ancak bu fikir duyulunca hiç de hoş karşılanmadı. Dönemin dev eletrik dağıtıcıları Edison gibi WastingHouse gibi elektrik işinden milyarlarca dolar kazanan şirketlerin bu fikir pek de işine gelmedi ve Tesla‘yı engellemek için ellerinden ne gelirse yaptılar. Tesla, bu fikre ayıracak kaynak bulamayınca ilk ve son “Tesla kulesi” böylece fazla ayakta kalamadı. Proje rafa kalktı… Fikir güzeldi…Düşünsenize… Elektrik bedava olsa, üstelik kablosuz olarak… Şimdi kim bilir dünya nasıl bir yer olurdu… Teknolojik anlamda insanlık kaç yıl şu halinden ileride olurdu?…

Ayrıca, Tesla‘nın kablosuz elektrik iletimi hakkındaki hayali  sadece hayalde de kalmamıştır. Tesla, kablosuz olarak elektriği havadan iletebiliyordu. Hatta bir keresinde çalışma ofisinden 2 kilometre ötede toprağa gömülü halde sayısını pek hatırlamasam da sanırım 20 adet lambayı kablosuz olarak yakmayı başarmıştı… Hatta meşhur resimlerinden birinde, aşağıda da görebileceğiniz gibi bedeninden ilettiği elektriği elindeki lambaya iletmeyi ve lambayı yakmayı başarmıştı… Ancak dediğim gibi fikir güzel ancak destek neredeyse yok denecek kadar az olunca, hatta bu fikir nedeniyle canıyla tehdit edilince bu işin peşini bırakmıştı… Ya da öyle görünmüştü…HAARP silahı gerçek mi?

 

Nikola Tesla‘nın atmosfere elektrik gönderip, güçlendirerek geri elde ettiği enerjiyi tek bir noktaya, örneğin fay hatlarına iletebildiğini, bu sayede de küçük çaplarda da olsa depremler yaratabildiğini söylemesi işte tam da bugünkü Haarp projesi hakkındaki teorilerin doğmasını sağlamıştır. Hatta Tesla, bedava elektrik  fikrine kaynak bulamayınca devletlerin kapısını çalmaya başladı. Özellikle de ABD devletiyle bu konu hakkında sıkça görüştü. Ancak Amerikan Hükümetinin ilgilendiği konu bedava elektrik değildi. Amerikan Hükümeti’nin ilgilendiği asıl konu elektrikle depremler yaratabilme fikri idi. Tesla‘da yine benzer bir projeyle, adına “Deprem makinesi” dediği bir projeyle Amerikan Hükümeti’nin kapısını çaldı. Elbette Tesla‘nın asıl amacı tüm dünyaya bedava elektrik hayalini gerçekleştirebilmek için kaynak bulabilmekti. Tesla‘nın gerçekten de “Deprem Makinesini” yapmayı başarıp başaramadığı bilinmemektedir.Zaten bir zaman sonra Amerikan hükümeti bilinmeyen bir nedenle Tesla‘yı desteklemeyi bıraktı… Son olarak,  hayatının son dönemlerinde Amerikan Hava Kuvvetleriyle çalışan Tesla’nın ölümünün ardından Amerikan Hükümeti’nin Tesla‘nın sahip olduğu tüm belgelere el koyması, daha sonraları da bu belgelerde ne olduğunun topluma açıklanmaması, deprem makinesi dedikodularının günümüze kadar ulaşmasını sağladı… Deprem makinesi dedikoduları özellikle de 1993 yılından sonra daha da alevlendi…

1993 yılında, Amerika’nın Alaska Eyaleti’nde HAARP adı verilen bir tesis kuruldu. Bu tesisin finansmanı Amerikan Hava kuvvetleri ve Amerikan Kara Kuvvetleri tarafından oluşturuldu. Tesisin özellikle de İyonosfer hakkında araştırmalar yapacağının açıklanması ve ayrıca bu tesisin kurulmasında  Amerikan Hava Kuvvetleri’nin yer alması, Tesla‘nın Deprem Makinesi ile ilgili dedikoduların daha da alevlenmesini sağladı.

Ancak, ne var ki;  bu tesis hakkında ileri atılan bazı komplo teorilerin yalan olduğunu en baştan belirtmede de fayda var. Mesela; bu komplo teorileri arasında Amerikan Hükümeti’nin Haarp tesislerini inkar ettiği yer almaktadır. Öncelikle, şunu bir kenara yazmak gerekir; Amerikan Hükümetleri hiçbir şekilde Haarp projesinin varlığını inkar etmemektedirler. Hatta Haarp tesislerinde ne gibi çalışmaların yapıldığı tüm topluma açık bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu projede ne gibi çalışmaların yapıldığına dair bilgilerin bulunduğu bir “web sitesi” bile bulunmamaktadır. Hiçbir şekilde bu tesisleri fotoğraflamak, görüntülemek yasak değildir. Ancak bu tesislerin bir silah yapmak amacı güdüp gütmediği, hele hele bunun bir deprem makinesi olduğu hakkında Amerikan Hükümeti’nin hiç bir açıklaması bulunmamaktadır. Amerikan Hükümeti, bu tesisin askeri amaçlarla kurulduğunu zaten kabul etmektedir. Hatta Amerikan Hükümeti’ne göre bu tesisin asıl amacı, tüm dünyaya dağılmış olan Amerikan Birlikleriyle kesintisiz iletişim halinde kalabilmektir. İyonosfer tabakası ile ilgili çalışmalar yapıldığı da inkar edilmiyor. Ayrıca Haarp projesi ile olası düşman devletlerin kendilerine saldırmaları durumunda karşı tarafın tüm iletişimini kesebilmek amacıyla kurulduğu da inkar edilmiyor ve bu bilgiler resmi açıklamalarda da yer almaktadır. Bunların yanı sıra Harp projesinin amaçları arsında atmosfer üstü irtifalarda seyr edebilen balistik füzeleri durdurmak, durduramıyorsa bile bu füzelerin elektronik devrelerini bozabilmek amacı güdülmektedir. Anlayacağınız Haarp projesi resmi olarak hem bir iletişim aracı olarak kullanılmakta, hem askeri bir hava savunma sistemi, hem de iyonosfer ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim tesisi olarak kullanılmaktadır…

Dediğim gibi Haarp projesi ile hem İyonosfer incelenmekte hem de iklim çalışmaları yapılmaktadır. Hatta Harp projesi ile Nevada Eyaleti’nde bulunan bir çölde ufak bir alana kar yağdırıldığı bile açıklanmıştır. Yapılan bu deneyin tüm bilgileri halk ile paylaşılmıştır. Yani, Haarp projesi ile atmosfer olaylarına müdahale amacıyla bilimsel deneyler yapıldığı da inkar edilmemektedir. Hatta, Haarp makinesi çalıştırıldığında tesisin kurulduğu alanda bulunan bulutlar, bazı düzenli şekillere bürünmekte ve bu bulutların fotoğrafları bile Amerikan Hükümeti tarafından halk ile paylaşılmaktadır…

Bahsedilen bulut şekillerine bazı örnekler;

HAARP silahı gerçek mi?

HAARP silahı gerçek mi?

HAARP silahı gerçek mi?

HAARP silahı gerçek mi?

Haarp ile ilgili ileri atılan bazı abartılmış teorilere gelince. Öncelikle Haarp projesi ile yapılan hava deneylerinin hiç biri gizli değildir ve tamamen halka açık olarak elde edilen veriler paylaşılmaktadır. Hatta geçtiğimiz yıllarda Amerika’da meydana gelen Sendy Kasırgasının en büyük sorumlusunun Haarp Tesisleri olduğu dile getirilmiştir… Ancak bu iddialar için Amerikan Hükümeti bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak, bazı kazalar yaşandığı kabul edilmektedir. Fakat Haarp projesi ile ilgili en önemli iddia başta da dediğim gibi bunun bir deprem silahı olduğu ile ilgili teorilerdir. Hatta hatta 1999 Marmara depreminin sorumlusunun Haarp Tesisleri olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu teori hakkında elle tutulur tek kanıt dahi bulunmamaktadır. Bu iddiaların dışında Haarp silahının Çin’de, İran’da ve Rusya’da da kullanıldığı iddia edildi. Ancak Amerikan Hükümeti bu iddiaların hiçbirini kabul etmedi… Tüm bu iddiaların tamamı komplo teorisinden öteye gidememiştir… Peki gerçekten de “Haarp tesisleri ile bir deprem yaratılabilir mi?” ya da “Tesla gerçekten de ufak çaplı da olsa depremler yaratabilecek bir makineye sahip miydi?” bu soruların cevabına…

Öncelikle, Tesla’nın deprem makinesi yapıp yapamadığı bilinmemektedir. Ancak Tesla, hiç bir zaman gelecekte insanlığı tehdit edebilecek hiç bir projede çalışmamıştır. O her zaman insanlığın yararına gördüğü çalışmaların yanında yer almıştır. Tesla, çalışmalarına kaynak bulamayınca, devletlerin kapısını çalmış ancak onlardan da beklediği ilgiyi görememiştir. Bana göre ufak çaplı depremler yaratabildiğini söylemesindeki asıl amaç çalışmalarına kaynak bulabilmekti… Deprem makinesi sadece beyaz bir yalandı…

Haarp tesislerine gelince… Haarp tesisleri bile ne kadar gelişmiş teknolojilerle kurulmuş olursa olsun “yapay bir deprem” yaratamaz…

“Haarp projesi neden bir deprem yaratabilecek kadar etkili olamaz?”

Öncelikle depremler gerçekten de son derece güçlü bir enerjisinin ortaya çıkması sonucu oluşur. Kıtaları yerinden oynatabilen depremler, kimi zaman yüzlerce, hatta binlerce atom bombasının patlatılması sonucu ortaya çıkabilecek kadar enerji üretirler… Her ne kadar İyonosfere gönderilecek 1 KW’lık enerji yüzlerce kat çoğalarak geri gelse de yine de deprem yaratabilecek kadar enerji depolamak en azından şimdilik Haarp projesini kat be kat aşan bir şeydir. Ancak bana göre insanoğlu yapay bir deprem yaratabilmeye en azından bir kaç yüzyıl daha yakındır…

Özetle… Haarp projesi gizli saklı değildir!… Yapılan her türlü deneyin dökümanı,  gerekli görülen yerleri halk ile paylaşılmaktadır ve deprem yaratabilecek kadar güçlü bir makine en azından şimdilik insanlık için imkansızdır!…

HAARP RESMİ WEB SİTESİ: http://www.gi.alaska.edu/haarp

 

Abone Ol!
Bildir
guest
1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
ahmet
ahmet
1 yıl önce

Malesf bazen etkili oluyor her zaman olmayabilir.Anlayan anladı atmosfere bağlı