İnsan Gözü Kaç Megapikseldir?

İnsan gözü kaç megapiksel?

İnsan gözü dijital bir yapıda değildir. Her ne kadar megapiksel terimi insan gözü için uygun bir terim olmasa da konunun anlaşılması için bile olsa,  “megapiksel” terimi kullanılmamalıdır. Çünkü; insan gözünü tanımlamak için tek başına ‘Megapiksel” kavramı yetersiz kalır!… Ayrıca, İnsan gözü sinema perdesi gibi veya kameraların çalıştığı gibi çalışmaz…

Aslından beyin, kameralardan farklı olarak ışık hüzmelerini yorumlayarak görüntü elde eder. Ancak kameralar ışığın yaymış olduğu farklı dalga boyundaki ışık tayflarının kuvvetini ayırt ederek görüntü oluştururlar. Yani kameralar ışığın yaymış olduğu enerjiye göre görüntü elde ederken, insan beyni göze gelen ışığın enerjisini veya kuvvetini tespit edemeyeceği için görüntüleri yorumlar ….

İnsan gözü, retinaya gelen ışığın algılanmasına dayanan bir yapıda çalışır. Retina aslında ışığı algılayan ince bir zardan ibarettir. Bu zarda insanın görmesinin sağlayan renk algılayıcı hücreler bulunur. Bu hücre sayısı gözün görmesi açısından çok önemlidir. Ancak, bu hücrelerde meydana gelebilecek hasarlar kritik bir eşiğin altına inmediği sürece görmede herhangi bir bozulma yaşanmaz. Bunun nedeni; beynin gözden gelen eksik görüntüleri tamamlamasıdır. Yani şöyle düşünebilirsiniz; bir kameranın merceğine çok miktarda noktalar çizseniz kamera o noktaların altındaki görüntüleri algılamayacaktır. Bu noktaları gözün ölmüş olan renk algılayıcı hücreleri olarak kabul edebilirsiniz. Ancak insan beyni, gözün ışık algılayıcı hücreleri (Ne kadar çok bozulmuş olursa olsun) kritik düzeyi aşmadıkça ölü olan hücrelerin sağındaki ve solundaki görüntüleri baz alarak görüntüyü tamamlar. O yüzden de ışık algılayıcı hücrelerin azlığı veya çokluğu görüntü kalitesini değiştirmez. İnsan bir gözünü kaybetse de iki gözü de varmış gibi aynı kaliteli görmeye devam eder. Hatta “Retina  dekolmanı” adı verilen göz içindeki renk algılayıcı hücrelerin çoğunu kaybetmiş insanların bile normal insanlar gibi görmeye devam ettikleri gözlemlenmiştir…

İnsan gözünü megapiksel ile tanımlamak için insan gözündeki renk algılayıcı her hücrenin gördüğü görüntünün ne kadar detaylı olduğuna bakmak gerekir. Dolayısı ile bir kamera terimi olan megapiksel ile insan gözünü ifade etmenin imkanı yoktur. Ayrıca insan gözü, çok dar bir alandan retinaya gelen çok az miktardaki ışığı yakalayarak görüntü elde eder. Oysa gelişmiş kameralar insan gözünden yüzlerce kat daha büyük mercekler sayesinde, normalde yüz gözün yakalayabileceğinden daha fazla ışık yakalarlar… Dolayısıyla gelişmiş kameralarla insan gözünü karşılaştırmak mümkün değildir. Aynı şartlarda, yani eğer insan gözü de gelişmiş kameraların yakaladığı kadar ışığı yakalayabilseydi zifiri karanlıkta bile görmesi mümkün olurdu. Çünkü; siz fark etmeseniz de insan bedeni çok az miktarda da olsa çevresine ışık yaymaktadır. Eğer insan gözü gelişmiş kameraların mercekleri kadar ışık toplaya bilseydi vücudunun yaymış olduğu bu ışıkla bile, zifiri karanlıkta görebilirdi!… Dolayısıyla insan gözü kameralardan çok daha gelişmiş bir yapıdadır. Ancak ne var ki; bunu ölçmenin bir yolu yoktur. Sonuçta da “İnsan gözü kaç megapikseldir?” sorusunun da bir cevabı yoktur!…

İnsan gözü kaç megapiksel?
Görüldüğü gibi kamera mercekleri insan gözünden kaç be kat dah büyük merceklere sahiptir…

İnsan gözü yapay makinelerle karşılaştırılamayacak kadar gelişmiştir. Yine söylüyorum!…Dijital bir terim olan “megapiksel” kelimesi ile insan gözünün tarif edilmesi mümkün değildir. Sonuç olarak; yine de insan gözü dijital makinelerin aldığı kadar ışık alabilseydi ve renk hücrelerinin ne kadar detaylı görebildiği tespit edilebilseydi, o zaman insan gözü için “megapiksel” terimi kullanılabilirdi. Bu arada sağda solda duyduğunuz gibi 300-500 megapiksel değil!.. Binlerce megapikselden söz etmek mümkün olabilirdi…