Işık yılı nedir?

Işık yılı nedir?

 Uzay-zamanı en iyi anlatan bilimsel kavram ‘Işık yılı’ kavramıdır. Bu kavram sayesinde evreni anlamak biraz daha mümkün hale gelmektedir.


Bilinen evren 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Bazı bilimsel makalelerde ışık yılının bir zaman birimi değil bir mesafe birimi olduğu anlatılır. Aslında bu kavram doğru değildir. Işık yılı, hem bir mesafe birimi hem de bir zaman birimidir. Işık evrendeki en hızlı şeydir. Öyle ki; ışık bir saniyede yaklaşık olarak 300.000 km sür’atle hareket etmektedir. Bu hızla 1 saniye gibi kısa bir sürede dünyanın etrafını yedi kez dolanabilir. Işığın bu muazzam hızı bile evren gibi büyük yapılarda yetersiz kalmaktadır. Öyle ki; 1 saniyede dünyanın etrafını yedi kez dönebilen ışık bile evreni bir baştan bir başa 93 milyar yılda kat edebilir. Evren 93 milyar ışık yılı genişliğindedir.

Astronomide en çok kullanılan terimlerden biri olan ışık yılının asıl anlamı, ışığın bir yıl boyunca katettiği mesafeyi ifade eder. Bir ışık demeti, ortalama yılda 10 trilyon kilometre yol kateder. Bu da 10 rakamının yanına 12 tane sıfır yazarak elde edilir. İşte bilim adamları bu sıfırları bolca kullanmak yerine ışığın bir yılda kat ettiği bu mesafeye 1 ışık yılı demektedirler. Daha iyi anlamak gerekirse örneğin; bize en yakın yıldız sistemlerinden bir olan Alfa Centauri yıldız sistemi dünyadan yaklaşık olarak 40 trilyon kilometre uzaklıktadır. Bunu rakamla yazmaya kalkarsak; 40 000 000 000 000 gibi bir rakam yazmamız gerekir. Bilim insanları kullanılan bu bolca sıfırları anlamlı hale getirmek için Alfa Centauri ile aramızdaki mesafenin 4 ışık yılı olduğunu ifade etmenin daha kolay olduğunu vurgulamaktadırlar. Ayrıca mesafe büyüdükçe sayıların yanına eklememiz gereken sıfırlar daha da artmaktadır. Örneğin; evrenin genişliğinin 93 milyar ışık yılı genişliğinde olduğunu söylemiştik. Eğer ışık yılı terimini kullanmazsak bu rakam söyle ifade edilirdi. “Evren 93 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kilometre genişliğindedir.” şeklinde yazmamız gerekirdi. Yani evrenin genişliğini ifade etmek için 93 rakamının yanına 45 tane daha sıfır eklememiz gerekirdi.  Oysa bu mesafeyi ışık yılı terimiyle anlatmak daha kolaydır. Eğer merak edeniniz varsa, yukarıdaki rakamın anlamı “Evren, 93 katerdesilyon kilometre genişliktedir.” denilebilir. Hiç bir anlam ifade etmedi değil mi? Oysaki bizler bile Işık Yılı terimi sayesinde evrenin genişliği hakkında az da olsa bir anlam çıkara bilmekteyiz.

Işık yılının hem bir mesafe birimi hem de bir zaman birimi olduğunu söylemiştik. Eğer ışığın bir yılda katettiği bir uzaklıktan bahsedersek bir mesafe birimidir. Eğer ışığın katettiği bu mesafeyi yıla çevirirsek bir zaman birimidir…

Altı Aylık Bebekler İyi ve Kötüyü Ayırt Edebiliyor!

Abone Ol!
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments