Kardashev Cetveli nedir?

Kardashev Cetveli nedir?

Kardashev Cetveli; 1964 yılında Rus bilim adamı Nikolay Kardashev tarafından, evrende bulunması muhtemel medeniyetlerin gelişmişlik seviyelerini sınıflandırmak amacıyla  ortaya atılan bir teoridir…

Kardashev Cetveline göre; evrende 3 tip medeniyet vardır. Bu medeniyetlerin teknolojik anlamda gelişmişlik seviyeleri hangi sınıfta yer alacaklarını belirler… Merak edenler için; insanlığın dünyada yaratmış olduğu medeniyet, henüz sıfırıncı seviye bir medeniyettir… Bazı tahminlere göre, dünyanın 1. seviye bir medeniyet olabilmesi için önünde en aşağı yüz yıl bulunmaktadır…

Bildiğiniz gibi, teknolojiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, o teknolojiyi besleyecek enerji kaynağını bulamazsanız, tüm teknolojinizi atın çöpe gitsin…Çünkü; teknolojinin en büyük sıkıntısı enerjidir ve sürekli olarak geliştirmiş olduğunuz yeni teknolojiler daha fazla enerji tüketmenize neden olmaktadır…  Bu nedenle de Kardeshev Cetveli, aynı zamanda evrendeki gelişmiş medeniyetlerin gelişmişlik düzeyine göre, ne kadar enerji ihtiyaçları olduğunu anlamımızı sağlayan bir sınıflandırmadır. Medeniyetlerin enerji ihtiyaçları gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılı olduğu için, gelişmiş medeniyetlerin ne kadar enerji ihtiyaçları olduğu matematik formülleri ile hesaplanır…   Bu sınıflandırmaya göre; evrende enerji kullanımına bağlı  3 tip medeniyet vardır. 1964 yılında ortaya atılan bu teori,  daha sonraki yıllarda geliştirilerek üç tip olan medeniyet seviyesi beşe çıkarılmıştır…

Birinci seviye medeniyetlerKardashev Cetveli nedir?

Bu seviyedeki medeniyetler,  gezegenlerindeki tüm enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanabilen medeniyetlerdir ve bize en yakın bu medeniyet seviyesine ulaşmak için,  en aşağı yüz yıl ileride olmamız gerektiğini söylemiştik. Ayrıca,  bizim şu anki durumdan birinci seviye medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz için, şu anki enerji kapasitemizi en az on bin kat arttırmamız gerekmektedir.

Şu anki enerji kapasitemizi birinci seviye medeniyet seviyesine getirebilmek için, dünyanın istisnasız her türlü enerji kaynağını kullanabiliyor olmamız gerekmektedir. Mesela; yıldırımların yaratmış olduğu elektrik enerjisini, aktif volkanların enerjisini, hava, su, güneş enerjisi gibi doğal enerji kaynaklarını yüz de yüz kapasite ile kullanabiliyor olmamız gerekir. Hatta hatta dünyada meydana gelen depremlerin yaratmış olduğu enerjiyi bile tam kapasite ile kullanabiliyor ve bu enerjiyi depolayabiliyor olmamız gerekir…

İkinci seviye medeniyetlerdyson küresi

Evrendeki bu medeniyet sınıfına giren medeniyetler, genellikle kendi dünyalarındaki tüm enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanabilen medeniyetlerdir. Ancak, bu tip medeniyetlerin teknolojileri o kadar gelişmiştir ki; artık kendi dünyalarındaki tüm enerji kaynakları, ihtiyaçlarını karşılamamaya başlamıştır. Bu nedenle de çok daha fazla enerjiye sahip, kendilerine yakın yıldızların enerjilerini %100 kapasite ile kullana bilmektedirler. Bu teknolojiye sahiptirler.  Günün birinde bizim teknolojimize dünyadaki enerji kaynakları yetmediğinde, biz de bize yakın yıldızlardan bir tanesinin  enerjisini tam kapasite ile kullanmaya başlayacağız. Bunu da “Dyson Küresi” adındaki bir proje ile gerçekleştireceğiz. Bu küre, yakınlardaki bir yıldızın  etrafını tamamen saracak ve o yıldızdan gelen tüm enerjiyi depolayabilecek ve dünyaya gönderebilecek bir teknolojidir. Eğer evrende bu tip bir medeniyet varsa tıpkı bizim planlarını kurduğumuz Dyson Küresi gibi bir teknoloji ile kendilerine yakın yıldızların enerjisini kullanmaya başlamışlardır. Hatta bu tip medeniyetler, daha ileriki aşamalarda etraflarında bulunan bir kaç yıldız sistemininde enerjisini kullanmaya başlamış olabilirler…

“Biz ne zaman ikinci tip bir medeniyet olabiliriz?” sorusunun cevabına gelince… Belki de hiç bir zaman!.. Belki bir kaç yüz yıl içerisinde… Belki de binlerce yıl sonra böyle bir teknolojiye sahip olabiliriz… Yani, bu sorunun net bir cevabı yoktur!…  Diyelim ki; ikinci tip bir medeniyet olmayı başardık ve Dyson Küresi gibi bir teknolojiyi yapmayı da başardık diyelim… Bu enerji ile neler yapabilirdik? Mesela; gezegenleri yerinden oynatabilirdik… Diyelim ki; dünyaya dev bir göktaşı yaklaşıyor ve dünyaya çarpması kesin… O halde yıldızlardan elde ettiğimiz enerji ile dünyanın yerini  değiştirebilirdik. Hatta Mars’ın yörüngesini değiştirip, o göktaşının önüne koyabilirdik… Tabii, bu dev göktaşının yörüngesini de değiştirebilirdik…

Üçüncü tip medeniyetlerKardashev Cetveli nedir?

Artık bu teknolojiye ulaşan medeniyetler, her türlü fiziksel zorluğu aşmayı başara bilen medeniyetlerdir. Artık enerji ihtiyaçlarını yıldızlardan değil, tüm galaksiden karşılayabilecek kadar gelişmiş olacaklardır. Neredeyse milyonlarca yıl yaşayabilen bir ırk yaratan bu medeniyetler, teknolojik anlamda o kadar ileri olacaklardır ki; artık yıldızlar arası veya galaksiler arası mesafenin pek bir önemi onlar için olmayacaktır. Onlar için aşılması güç, yok edilmesi zor hiç bir canlı veya yıldız veya gezegen yoktur. Elde ettikleri bu büyük enerji sayesinde, galaksileri bile yok edebilecek kadar muazzam bir güce sahip olacaklardır. Böyle bir medeniyet, eğer insan ırkı kadar zalim bir ırksa onlarla asla karşılaşmak istemezdik…

Dördüncü seviye medeniyetler: Evrensel güçKardashev Cetveli nedir?

Dördüncü seviye medeniyetler artık, sıradan fiziğin ve evrenin durduramadığı medeniyetler olacaklardır. Onlar, zamanı ve mekanı malüpüle edebilecekler, onlar ölümsüz olacaklar  ve onlar tüm evrenin gücünü ve enerjisini tamamen kontrol edebileceklerdir. Her an istedikleri yerde istedikleri zamanda var olabileceklerdir. Onlar için zaman kavramı yoktur… Onlar için an yoktur!… Artık onlar için boyutların da bir önemi yoktur…

Beşinci seviye medeniyetler: Tanrısal güçKardashev Cetveli nedir?

Artık teknolojinin ve bilimin  son noktası. Beşinci seviye medeniyet seviyesine ulaşan bir medeniyet, bizlere göre tanrısal güçlere sahip olan bir medeniyettir. Boyutlar arası yolculuk, hatta evrenler arası yolculuk, zaman ve mekanı manüpüle etme, hatta maddeyi manüpüle edebilme gücüne sahip bir medeniyet tanrısal güce denk bir medeniyettir. (Burada bir not: Bana göre mutlak güç sahibi yalnızca Allah’tır.) Bu güçleri sayesinde evreni bile manüpüle edebilirler. Başka gezegenler ve yıldızlar oluşturabilir, hatta başka evrenler oluşturabilirler. Bu medeniyet, evreni tamamen yok edebilme gücüne sahip olacak kadar gelişmiş bir medeniyettir…

Bilimde hiç bir şeyin kesinliği yoktur ama, bence insanlığın veya evrendeki başka bir medeniyetin ulaşabileceği maksimum gelişmişlik seviyesi en fazla üçüncü tip medeniyetle sınırlıdır ve bana göre; evrende üçüncü tip medeniyet olabilen medeniyet sayısı bir elin on parmağını geçmemiştir. Çünkü; eğer evrendeki medeniyetlerin yarısı bile bizim egomuzun ve hırsımızın yarısına sahip  olsa bile;o halde bu medeniyetlerin birbirlerini çoktan yok etmesi gerekir. Eğer evrende, bir medeniyet dördüncü veya beşinci seviye medeniyet seviyesine ulaşırsa, kendisinin ilk olması gerekir ve bu medeniyetin kendisinden başka hiçbir ırkın aynı seviyeye ulaşmasına izin vermemesi gerekir. Ya da evrende tek olmak gerekir ki dördüncü veya beşinci seviye bir medeniyet olabilesin… Yani, sana rakip olabilecek bir medeniyet olmamalı…

Belki de evreni ve yaşamı bizler çok basite indirgedik ve evrenin her yerinde zeki yaşam olabilir yanılgısına kapıldık… Belki de evrende bizden başka zeki bir yaşam yok!.. Ama bize bizden başka düşman da yok!..   Dolayısıyla da eğer günün birinde bizim de üçüncü tip bir medeniyet olma hayalimiz varsa, veya daha üstü,  önce şu savaşları durdurmalı, birbirimizi öldürmeyi kesmeli, bilime ve irfana ve teknolojiye daha fazla destek olmalıyız…

Kaynak; kardashev cetveli vikipedi

Bağlantılı yazılar; 

Evrende Başka Zeki Yaşam Var mı?Fermi Paradoksu

 

Işık Hızı Formulü

Yıldızlar arası yolculuk yapmak mümkün mü?

… Daha fazlası için tıkla… 

Abone Ol!
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments