Paralel Evrenler Arası Geçiş Mümkün mü?

Kuantum evrenine tekrar hoş geldiniz! Bugün sizlerle beraber, eğer paralel evrenler fikri gerçekse, paralel evrenler arasında geçişin mümkün olup olmadığını öğreneceğiz! Paralel Evrenler var mı? Eğer paralel bir kaç evren veya paralel sonsuz evrenlerden bahsediyorsak, bu evrenler arasında dolaşmak mümkün mü? Paralel evrenler arasında geçiş yapamazsak bile en azından diğer evrenlerle etkileşimde bulunabilir miyiz?

Her ne kadar konumuz paralel evrenler olsa da paralel evrenler teorisi kanıtlanmamıştır! ” Paralel Evrenler var mı?” sorusu tamamen varsayımsaldır! Kuramdır! Bu yüzden de ortaya atılan tek bir paralel evren modeli yoktur! Ancak biz bu paralel evrenler modellerinden kanıtlamaya en yakın olanı olan sicim teorisine bağlı paralel evren modeline bakacağız!

Var olduğumuz günden beri “artık o yüksek egomuzdan mıdır nedir(?)”, sürekli olarak kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktık! O yüzdendir ki, insanın bu eğosundan dolayı dünyayı evrenin merkezi olarak gördük. Bize göre evrenin merkezi yine bizdik (!) Her şey bizim etrafımızda dönüyor zannettik! Ancak sonraları, özellikle de “Aydınlanma Çağı’dan” önce bunun böyle olmadığını, aslında evrenin merkezinde güneşin olduğunu düşünmeye başladık. Fakat araştırdırça gördük ki; aslında güneş de evrenin merkezinde değildi! Dahası özellikle de 19. Yüzyıla gelindiğinde Edwin Hubble gibi bilim insanları sayesinde bizim galaksimiz dışında galaksiler olduğunu, üstelik bu galaksilerin durağan da olmadığını, birbirlerinden sürekli olarak uzaklaştığını farkettik! Ortaya Big Bang teorisi çıktı. Evren muazzam büyüklükteydi. Sadece bizim galaksimizde bile güneşten büyük veya güneşten küçük en az 200 milyar yıldız vardı ve bizim evrenimizde bu galaksilerden en az 1 trilyon tane vardı!… İşte böyle muazzam bir yapıdan bahsediyorduk!

Evreni anlayış tarihimiz kısaca böyle!… Ancak; halen açıklayamadığımız pek çok soru var, konu var! Evren hakkında… işte o konulardan bir tanesi de Kuantum Fizikçilerinin iddia ettiği evren modelidir! Kuantum fizikçilerine göre; “Evren bizim görebildiğimizden, hatta algılayabildiğimizden çok daha büyük ve hatta çok daha boyutludur! Özellikle de boyut konusunda evren sonsuzdur!”

Kuantum Fizikçilerinin bahsettiği bu kuram dışında pek çok paralel   evrenler kuramı vardır! Mesela; bazı fizikçilere göre; bir tane Big Bang yoktur! sonsuz tane Big Bang vardır! Hatta halen şu anda sonsuz tane Big Bang evrenin dışında bir yerlerde yaşanmaktadır! İşte bu sonsuz tane Big bang‘lerden bir tanesi de bizim evrenimizde yaşanan Big bangdir! Bizim evrenimizin dışında ise sonsuz tane büyük patlama yaşanmaktadır ve yine sonsuz tane evren yok olmaktadır! İşte o sonsuz Big bang’lerden bir tanesi de bizim içinde bulunduğumuz evrende yaşandı! Ayrıca sonsuz tane evrende her an var olup yok olmaktadır. Bu model kabaca çok eski bir model olsa da popüler kültür sayesinde halen geçerliliğini korumaktadır… 

Sİcim teorisi ile birlikte evren anlayışımız tamemen değişti!

Bkz: Sicim teorisi nedir?

www.moymak.com

Kuantum fiziğine göre; sizin başka evrenlere geçmek için süper uzay gemilerine ihtiyacınız yoktur! Çünkü; hiper uzay diye bir şey de yoktur! Çünkü; evreninin dışında başka evrenler yoktur veya bu konu hakkında yorum yapmaz! Çünkü; bizim “Paralel evrenler” dediğimiz şey aslında evrenin içinde saklıdır!Bizim parelel evrenler dediğimiz şey evrenin dışında değil, bizzat içindedir! Sağımızdadır! Solumuzdadır! Kısacası her yerdedir! Nasıl mı?

Buradan itibaren biraz “Sicim Teorisinden” bahsetmek gerkiyor!

Daha önce de sicim teorisinden bahsettik! Daha detaylı bilgiye yukarıdaki bağlantıdan da ulaşabilirisiniz. Ama biz yine de kuantum fizikçilerinin bahsettiği paralel evrenler kuramını anlayabilmek için biraz da olsa sicim kuramından bahsetmeliyiz…

Atomu oluşturan elektron, nötron, proton gibi parçacıklar vardır! Ancak bu son değildir! Çünkü; atomun temel taşlarını var eden kuarklar, leptonlar veya nötrinolar gibi atom altı parçacıklar vardır! Ancak bu küçüklük bile bir son değildir! Çünkü kuantum fizikçilerine göre; atom altı parçacıkları da oluşturan sicimler ( Teller) vardır! Çünkü; atom altı parçacıkların sıradan fizikle açıklanamayacak davranışları bu telleri nerdeyse mecbur kılmaktadır. Elbette sicim teorisi kanıtlanamadı!Çünkü evreni oluşturan bu teller öyle küçüktürler ki; insanoğlu ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olursa olsun bu tellerden veya sicimlerden hehangi birini gözlemleme şansı yoktur! Çünkü o kadar küçüktürler ki; “küçük ” kelimesi bir sicimin ne kadar küçük olduğunu anlatmaya yetmez!

Bir tuz tanesinde kabaca 10¹⁷ tane atom vardır. Bu da 1’in yanına on yedi tane sıfır eklemek anlamına gelmektedir. Hele hele burada özellikle de elektronların küçüklüğünü anlatmaya akıl yetmez! İşte bu muazzam küçüklükteki atomları oluşturan atom parçalarını ve onları da oluşturan atom altı parçacıkların küçüklügünü ve de onları da oluşturan sicimlerin boyutlarını, küçüklüklerini bir hayal edin!…

 Eğer bir atomun güneş sistemimiz kadar büyütebilirsek bir eklektron yaklaşık olarak ay kadar, bir atom altı parçacık dünyadaki bir elma kadar ve bir sicim de bir atom kadar olurdu! İşte bu kadar muazzam bir küçüklükten bahsediyoruz! İşte kuantum fizikçilerine göre; evren tamamen bu süper küçük sicimlerden veya tellerden oluşmuştur. Bu tellerin farklı şekillerdeki tireşimleri bildiğimiz anlamdaki maddeyi oluşturur! Ancak sicimlerin titreşim şekli sonsuzdur! Biz bu sonsuzluk içerisinde 3 boyutu ve zamanı fark edebiliyoruz! Oysa ki; geriye kalan sonsuz miktardaki titreşimleri algılayamıyoruz! İşte paralel evren de tam olarak budur! Sizin sicimlerin hangi titreşimlerini algıladığınız hangi evrende olduğunuza karar verir! Bir kaç örnekle bu konuyu daha da iyi anlaya biliriz….

İnsan kulağı 20 ile 20.000 hertz aralığındaki tüm sesleri duyar! Ancak evrendeki ses sıkalası bundan çok daha geniştir! Bu skalanın çok geniş olduğunu teknolojik aletlerimizden biliyoruz! Bizler bu aralığın dışındaki sesleri duyamasak da evrende bizim duyamadığımızdan çok daha fazla ses vardır! Çünkü; bu sesleri teknolojimiz sayesinde duyabilmekteyiz! Bizler sırf 20 ile 20.000 hertz arasındaki sesleri duyabiliyoruz diye bu sıkalananın altındaki veya üstindeki seslerin varlığını inkar edemeyiz! Yine insan gözü mor ötesi ve kızıl ötesi renkler arasındaki tüm renkleri görebilir! Oysa ki; evrendeki renk çeşitliliği bundan milyonlarca kat daha fazladır! Çünkü; gelişen teknolojimiz bunun böyle olduğunu bizlere defalarca gösterdi! İşte böyle! Bizler göremesek de, algılayamasak da evren sonsuz miktardaki sicimlerin farklı şekillerdeki titreşimlerinden meydana gelmiştir! Bizim madde dediğimiz şey aslında sicimin titreşimidir. Ancak bizler her ne kadar zamansal anlamda ve maddesel anlamada her titreşimi algılayamasak da, tıpkı ses gibi tıpkı renk gibi sicmlerin farklı şekillerdeki tireşimlerini göremememiz farklı evrenlerin olmadığı anlamına gelmez! Biraz saçma, biraz karmaşık bir cümle olsa da kuantum fizikçilerine göre, paralel evren dediğimiz şey tam da budur. Kısacası; evreni oluşturan sicimleri algılayış biçimimiz sizin hangi evrende olduğunuzu belirler!

İşte böyle bir paralel evren!… Evrenler!… “Parelel evrenler arasında geçiş yapmak mümkün mü?” (ki; eğer sicim kuramı doğruysa…) sorusunun cevabı şimdilik olmasa da ileride belki!… Tıpkı duyamdığımız sesleri algılamamızı sağlayan teknolojileri nasıl ürettiysek, günün birinde sicimleri farklı şekillerdeki titreşimlerini algılayabilecek makineler yapabiliriz! En azından bu evrenler arasında geçiş yapamasak bile onları algılamanın bir yolunu bulabiliriz!….

Bağlantılı yazılar:

Abone Ol!
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments