Plazma Evren Modeli Nedir? Big Bang Asla Var Olmadı mı?

Bildiğiniz gibi evrenin başlangıcı ile ilgili şu anda elimizdeki en geçerli teori “Büyük Patlama” teorisidir. Çoğu bilim adamı tarafından ‘Big Bang Teorisi’ kabul edilse de bu teoriyi kabul etmeyen pek çok kesim de bulunmaktadır!… İşte o Bilim insanlarının ortaya atmış olduğu, evrenin oluşumu ile ilgili teorilerden bir tanesi de ‘Plazma Evrenler teorisi’dir…

Çoğu bilim insanı ‘Big Bang’ teorisini kabul etse de, ‘Big Bang’in kendi içerisindeki bazı eksiklikleri kapatmak amacıyla da ‘Plazma Evren Modeli’ gibi teoriler ortaya atılmıştır. O yüzden de Plazma Evren Modeli’nin anlaşılabilmesi için büyük patlama teorisini şöyle kısaca değinmemiz gerekir!…

Bundan yaklaşık olarak 13.7 milyar yıl önce, evren adına hiçbir şey yoktu!… Madde yoktu! Zaman yoktu!… Sonra öyle bir an geldi ki; nedeni bilinmeyen bir sebepten evrende bulunan tüm enerji, saf enerji, küçücük bir noktaya, bir toplu iğnenin başı kadar bir alana sıkışarak, saniyenin trilyonda biri kadar bir sürede patladı… Daha sonraları, bu patlamanın etkisiyle saf enerji kütle kazanmaya başlamışdı!… Önce; kuarklar ve leptonlar gibi atom altı parçacıklar oluşmaya başlamış, sonraki dönemde atom altı parçacıklar bir araya gelerek ‘Proton’ ve ‘Nötronları’ oluşturmaya başlamıştır. Kütle çekiminin etkisiyle de Proton ve nötronlar kaynaşmaya başlarken, elektronları da yörüngelerinde hapis etmeye başlamışlardır!… Sonra, ilk ilkel atomlar oluşmaya başlamıştır… (Helyum gibi, Hidrojen gibi) Derken yine kütle çekiminin etkisiyle bu atomlar bir araya gelerek ilk nükleer füzyonlarla çok büyük yıldızların oluşturmaya başlamışlardır. Öyle ki; o ilk dönemdeki yıldızlar öyle büyüklerde ki; en küçüğü bizim yıldızımız gibi milyarlarca yıldızı içine sığdırabilirdi…

Ancak; bir yıldızın kütlesi ne kadar büyükse ömrü de o kadar kısadır! Bu büyük yıldızlar öyle büyüklerde ki; bir dakika ile birkaç yüzyıl arasında var olup, sonra da süpernova patlamaları ile yok oluyorlardı!… Bu süpernova patlamaları daha ağır atomların oluşmasını sağladı… (Demir gibi, karbon gibi…)

Bu elementler evrenin tamamına büyük hızlarda yayıldı!… Derken, daha küçük yıldızlar, galaksiler, kara delikler ve nihayetinde gezegenler oluştu…

13.7 milyar yılın en kısa hikayesi işte böyleydi!… Big Bang teorisi evrenimizin nasıl oluştuğunu açıklar!… Ancak, bu teorinin bazı eksik yanları da bulunmaktadır…

Büyük Patlama Teorisi’nin halen açıklayamadığı olgulardan bir tanesi; büyük patlamanın nasıl olduğudur!… Yani; ne oldu da sonsuz miktardaki saf enerji bir anda içine çöküp, sonra büyük bir hızla evrene yayıldı!…

Tamam biliyoruz! Evren, o patlamadan sonra oluşmaya başladı! Big Ben zaten bunun açıklamasını yapıyor! Ancak; o ilk anın nasıl olduğunu bilmiyoruz!…

Big Bang Teorisi’nin açıklayamadığı bir diğer sorunsa; evrenin hala neden genişlemeye devam ettiğidir!…

Bir patlama düşünün! O patlamanın etkisi içeriğindeki madde ile sınırlıdır!… Etkileyeceği alan bellidir! Ayrıca patlamanın etkisi merkezden uzaklaştıkça azalır! Ancak; evrenin genişlemesi böyle değil!… Evrenin tamamı düşünüldüğünde bu patlamanın sonucu olan genişlemenin çoktan durmuş olması gerekirdi! Çünkü; evrende bu genişlemeyi ivmelendirecek kadar madde bulunmamaktadır!

Evrenin sadece %4’ü bildiğimiz anlamdaki maddeden oluşur! Ancak; bu %4’lük madde oranı evrenin hala genişlememesi gerektiğini bizlere göstermektedir! Ancak; evrenin genişlemesi, hatta ivmenerek genişlemesi, evrenin içindeki başka bir maddenin varlığını zorunlu kılmaktadır…

Big Bang teorisinin ortaya attğı; karanlık madde ve karanlık enerji, bu soruna bir çözüm getirse de karanlık madde ve karanlık enerjinin tam olarak kanatlanamaması, diğer teorilerin önünü açmaktadır…

Edwin Hubble!… Big Bang teorisinin en büyük dayanağı olan bu bilim adamı, evrenin genişlediğini anlayan ilk bilim adamıdır. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz her şey bir gezegen veya bir yıldız değildir! Aynı zamanda bize yakın bazı galaksileri de görürüz! İşte bunu fark eden Edwin Hubble, teleskobu ile bu galaksileri incelediğinde bir şey fark etti! Bu galaksilerin görünür tayfları kırmızıya kayıyordu!…

Bir nesne eğer sizden uzaklaşıyorsa görünümü kırmızı kayar! Yani; siz onu kırmızı bir maddeymiş gibi görürsünüz!… Eğer o nesne size yaklaşıyorsa, o nesneyi mavi görürsünüz! Tabii bu nesnelerin bir ışık yayması da gerekir!..

Edwin Hubble, gözlemlerinde bize yakın tüm galaksilerin bizden aynı hızda uzaklaştığını fark etmiş ve böylece Big Bang teorisi, Edwin Hubble’ın bu buluşunu kendine dayanak yapmıştır!…

Big Bang Teorisi’nin evreni anlamaya yönelik bu iki açığının yanı sıra pek çok açığı daha vardır! Ancak; ‘Plazma Evren Modeli’ bu iki açığı kendince açıklayarak yeni bir evren modeli oluşturmuştur…

Plazma Evren modeline göre; büyük patlama diye bir şey hiçbir zaman yaşanmamıştır! Yine Plazma Evren modeline göre; evren hiçbir zaman bir yerlerde başlamamıştır! Hiçbir yerde de bitmeyecektir! Evren sonsuzdur! Bir sonu ve sınırı yoktur! Bizim evren dediğimiz şey aslında sonsuz bir plazma denizindeki küçük bir noktadır!…

Plazma Nedir?

Maddenin 4 hali vardır. Bunlar; katı sıvı, gaz ve plazmadır. Katı, sıvı, gaz ne biliyoruz da! Bu Plazma nedir?

Plazma; yüksek enerjili, 2 boyutlu ve kütlesi olmayan, elektronlarını kaybetmiş atomlardır Yani; plazma da bir çeşit atomdur. Ancak; bu atomların elektronları yoktur! Plazma doğada her yerde karşımıza çıkmaktadır!… Her şimşek çaktığında ortaya çıkan şey bir plazmadır veya evlerimizdeki floresan lambalar plazma sayesinde Işık yayar…

Plazma Evren Modeli

İşte, Plazma Evren modeline göre; bu plazmalar sonsuz miktardadır!… O sonsuzluğun içinde, manyetizma nedeniyle bazı plazma bulutsuları içine çökmekte ve bu çöken bulutsular da evrenler oluşmaktamakdır! Daha doğrusu, galaksiler oluşmaktadır! Bizim, karanlık madde dediğimiz şey ise tamamen plazmadır. Yani; evrende karanlık madde ve karanlık enerji diye de bir şey yoktur! Ayrıca, evren hiçbir zaman genişlemekte ve her zaman var olmaktadır. Bizim evrenimiz günün birinde tamamen yok olsa da bu sonsuz plazma denizinde bir yerlerde mutlaka başka evrenler olacaktır! Hatta vardır da! Bizden en az 10 trilyon ışık yılı uzaklıkta başka evrenler de vardır! Hem de sonsuz tane!…

Ancak; plazma teorisinin içerisinde de bazı tutarsızlıklar bulunmaktadır! Mesela; bizler neden galaksilerinin tayfını kırmızı görmekteyiz? Yani; galaksiler bizden neden uzaklaşmaktadır? Oysa ki; Plazma Evren Modeline göre; evren, sabit bir noktada oluşmuştur!…

Plazma Evren Modeli savunucularına göre; aslında galaksiler bizden uzaklaşmamaktadır! Uzaktaki galaksi ile bizim aramıza giren plazma bulutları, o galaksiden bize gelen ışığı sogurmaktadır… Bu nedenle de bizler yüksek frekanslı olan kırmızı ışığı görmekteyiz! Bir yanılsama sonucu bizler de uzaktaki galaksiyi bizden uzaklaşıyor zannediyoruz!…

Hadi onu bir kenara bırakalım! Yaptığımız gözlemlerde gözlemlediğimiz tüm galaksilerin bizden aynı hızla uzaklaştığını görmekteyiz… Ayrıca yine yaptığımız gözlemler sonucu; bizle aramıza girmeyen plazma bulutları nedeniyle bizlerin bazı galaksileri sabit görmemiz gerekirdi. Oysa ki; plazma tüm evrene eşit bir miktarda yayılmış olamaz! Çünkü; galaksiler oluşurken içine çöken plazma bulutlarından oluşan evrende, çöken bu bulutsular nedeniyle tamamen boş alanlar olması gerekirdi!…

Plazma Evren Modelinin bunun gibi pek çok açığı bulunmaktadır ve pek popüler bir teori de değildir! Ancak Big Bang teorisinin bazı açıkları bu tarz teorilerin geri plana atılmasını engellemektedir…

Abone Ol!
Bildir
guest
1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Fizikten Terk
Fizikten Terk
1 yıl önce

Bu kadar maddeyi bir noktaya sıkıştırmak mantıklı gelmiyor 🙂 birşeyin matematiksel olarak mümkün olması fiziksel olarakda mümkün olduğu anlamına gelmez.. İşte bu noktada teorisyenler çuvallıyorlar ..