Sicim Teorisi

Sicim Kuramı

1940’lı yıllara kadar atomların; sadece proton, nötron ve elektronlardan oluştuğunu zannederdik! O yıllara kadar atom altı parçacıklardan söz eden bilim adamı sayısı bir elin parmaklarını geçmemişti. Ancak kırklı yıllardan sonra atomların hiç de sadece proton, nötron ve elektronlardan oluşmadığını çeşitli deneylerle anladık! Atomu oluşturan parçaları oluşturan parçalar da varmış! Hatta bu parçacıkları oluşturan başka parçalar bile varmış! Ama bunu bilmek evren anlayışımızı ve yaratılış anlayışımızı tamamen değiştirmek üzere…

Atom altı parçacıkların varlığını öğrenmemizle birlikte onlar hakkında gerçekten şaşırtıcı bilgiler elde etmeye başladık. Öğrendik ki; atom altı parçacıklar, kütlesi olmayan, iki boyutlu ve nerede ne zaman ne yapacakları belli olmayan parçacıklardı…

Atom altı parçacıklar üzerine yapılan deneylerde görüldü ki; özellikle de bu parçacıkların iki boyutlu olmaları bilinen fizik kurallarını alt üst olmasına neden oldu. Nasıl olur da iki boyutlu parçacıklar üç boyutlu bir evren yaratabilirlerdi?

Atom altı evrene inmeden, sıradan model dediğimiz yöntemle her şeyi açıklamak mümkündür. Yıldızların nasıl oluştuğundan tutun da galaksileri bir arada tutan güce, kara deliklerin nasıl oluştuğuna kadar pek çok şeyin açıklaması yapılabiliyordu!… Ancak ne zaman ki; atom altı parçacıklarla evren açıklanmaya çalışılsa matematik formüllerinin tamamı anlamını yitirmekteydi. İşte bu noktada devreye; “Sicim teorisi” girmektedir…

Maddeyi oluşturan atomları oluşturan atom altı parçacıklara kadar her şey tamam! Ancak, atom altı parçacıkların davranışları geriye tek bir ihtimalin varlığını göstermektedir… Atom altı parçacıkları da oluşturan parçacıklar var!

İşte, atom altı parçacıkları oluşturan sicimler, bu yeni evren modeline uygulandığında üç boyutlu evreni iki boyutlu parçacıkların nasıl oluşturdunğundan tutunda, evrenin nasıl ayakta kala bildiğine, yıldızların nasıl oluştuğuna dair evrenle ilgili her şeyi açıklayabilmekte…Maddeyi oluşturan tellerin titremesi

İngilizcede “String  Theory” olarak bilinen bu teori Türkçe’ye; “Sicim teorisi” olarak çevrilmiştir. Aslında İngilizcede, String kelimesi ip ya da tel  olarak çevrilmeliydi. Çünkü; Sicim teorisine göre, evrendeki her şey iplerden ya da tellerden oluşur. Ama bu teller o kadar küçüktürler ki; matematik formülleriyle bunların varlığı kanıtlansa bile gözle görülmeleri imkansızdır.

İşte sicim teorisine göre; aslında maddenin temel yapı taşı bu tellerdir. Bu teller iki boyutludur ve evredeki her şeyi ama her şeyi  oluşturur. Bu teller, parçalanamazlar veya bölünemezler!… Bu tellerin farklı şekillerde büzüşmeleri veya titreşimleri  sonucunda atom altı parçacıklar oluşur. Dolayısıyla tüm varlığı bu teller oluştururlar!… Bu teller, parçacıkların nasıl hareket edeceğine veya enerjinin nasıl hareket edeceğine karar verir. Bu tellerin tamamı aynıdır!… Aralarında herhangi bir fark yoktur!..  Onları birbirinden ayıran tek farkları rezonansları ve bükülme şekilleridir…

Bilim adamlarına göre; evrenin tamamı bir konser salonu gibidir. Bu tellerin çaldığı müziğe göre evren oluşur…

Sicimlerin (Tellerin) Boyutu

Sicimler inanılmaz derecede küçüktürler. Öyle ki; insanoğlu var olduğu sürece belki de hiç bir zaman bir sicim göremeyecek… Eğer bir hidrojen atomunu güneş sistemimiz kadar büyük olduğunu hayal edebilirseniz o halde bir sicimin boyutu güneş sistemimizdeki bir atom kadar olacaktır…  Herhalde bir sicimin ne kadar küçük olduğunu anlamanın, bu örnekten başka bir örnekle anlatmanın da yolu yoktur diye düşünüyorum…Sayılar yalan söylemez ve sayılar sicimlerin boyutlarının bu kadar olması gerektiğine bu cevabı söylüyor!…

Öncelikle sicimler matematiksel olarak olmak zorundalar!… Eğer sayılar bize ilk defa yalan söyleyeceklerse o halde bildiğiniz her şeyi unutun!… Eğer, evreni oluşturan bu sicimler yoksa o halde evren diye bir şeyin varlığını da unutun!… Çünkü;  sicimler yoksa evren iki boyutlu atom altı parçacıklardan oluşamaz…

Eğer sayılar yalan söylemiyorsa bu minicik teller koskoca bir evren yaratmıştır…Bu kadar küçük tellerin, bu kadar muazzam bir evren yaratabilmesine bu zamana kadar bir açıklık getirilememiştir. Ancak bazı bilim adamlarına göre evrendeki tüm sicimler, birbirleri ile iletişim halindedirler. Bu sayede evrenin oluştuğunu iddia etmektedirler. Bazı matematik formülleri de bu teoriyi destekler niteliktedir…

Stephan Hawking'
Stephan Hawking’

Sicim teorisi üzerinde çalışan bilim adamlarından biri olan Stephan Hawking’e göre; önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde sicim teorisi tamamen çözülerek bir kanun haline gelecektir. Bu sürenin sonunda sicim teorisi ile insanlık yeni bir boyuta kapılarını aralayacaktır. Çünkü; sicim teorisi ile artık evrenle ilgili her şeyin bir açıklaması olacaktır… Artık sicim teorisi yerine bu teoriye “Herşeyin teorisi” denmeye bile başlanmıştır… Eğer evrenin çok küçük sicimlerin birbirleriyle iletişim halindeki bu tellerle oluştuğu kanıtlanırsa o halde bir “Tanrı’nın varlığından söz etmek de mümkün olacaktır…

Sicim kuramının doğuşu

Abone Ol!
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments