Yer çekimi olmasaydı ne olurdu?

Kütle çekiminin dünya için isimlendirilmiş  haline yer çekimi denir. Kütle çekimi ise; kütlesi olan her şeyin uzaya uyguladığı güçtür! Kütlesi olan her cisim birbirini çeker! Bu çekime önümüzde duran bilgisayar da dahildir!…

Newton’a göre kütle çekimi; cisimlerin kütlelerinin çarpımı ile aralarındaki mesafenin karesine bölümüne eşittir… Yani siz önünüzdeki bilgisayarı kendinize doğru çekerken, aynı zamanda bilgisayar da sizi kendine doğru çekmektedir. Bu çekimi hissetmememizin nedeni ise; dünyadır. Dünyanın kütlesi hali hazırda içinde bulunduğu her şeyden daha fazla olduğu için bilgisayarın bizi çektiğini hissetmeyiz! Ayrıca bilgisayarın kütle çekimi, dünyanın kütle çekiminden trilyonlarca kat daha azdır. Aynı şekilde, Ay da insanlara kütle çekimi uygulamaktadır. Ancak dünya ile ay arasındaki 374.000 kilometrelik uzaklık bu etkiyi hissetmememizi sağlamaktadır. Ancak ayın oluşturduğu kütle çekimi, dünyada gel-git oluştura bilecek kadar kuvvetlidir. Newton’un da dediği gibi dünya ile ay arasındaki mesafe insanların aya doğru çekilmesini önlemektedir. Ayrıca dünyanın kütle çekimi ayın dünya etrafında dönmesine de yetmektedir! Bunların dışında; güneşin kütle çekimi o kadar fazladır ki; tüm sistemde bulunan onca gezegeni ve astreoidi bir arada tutmaya yetmektedir. Son olarak galaksimizin merkezindeki karadelik de 200 milyardan fazla yıldızı yörüngesinde tutabilmektedir…

Kütle çekimi evrendeki her şeyi etkilemektedir. Buna kütlesi olmayan parçacıklar da dahildir. Çok yoğun ve büyük kütleli yapılar mesala kütlesiz fotonların bile yönünü değiştirebilmekedir. Mesela; kara delikler kütlesi olmayan ışığı bile kendine çekebilmektedirler…

Buraya kadar kütle çekiminin veya diğer adıyla yer çekiminin ne olduğunu anladıysak asıl konumuza dönebiliriz!…

Yer çekimi (Kütle çekimi) olmasaydı ne olurdu?

Eğer kütle çekimi evrenin başlangıcından beri olmasaydı evrenden… Daha doğrusu bugünkü anlamdaki evrenden bahsetmek mümkün olmayacaktı! Çünkü; yıldızların, galaksilerin veya gezegenlerin oluşmasında kütle çekiminin büyük payı vardır. Hatta başrolde bizzat kütle çekimi yer almaktadır. Evren başlarda gaz ve tozlardan oluşmaktaydı… Kütle çekimi bu gaz ve tozların bir araya gelmesini sağlamıştır. Daha sonra da bilinen ilk yıldızlar doğmuştur…

Kütle çekiminin bir anda yok olması mümkün değildir(!) Ancak varsayalım ki; şu anda bu gerçekleşti ve tüm evrende kütle çekiminin etkisi kayboldu! O zaman neler olurdu?..

Yer çekimi olmasaydı ne olurdu?

 

Öncelikle bütün galaksiler dağılmaya başlardı. Bu durumda bazı gök cisimleri birbiriyle çarpışma rotasına girerdi. Bunun yanı sıra evrenin genişleme hızı bir anda artardı. Çünkü; kütle çekimi tersine mekanikle evrenin genişleme hızını azalmaktadır.

Güneş sistemine gelirsek!… Güneşin kütle çekim etkisi bir anda yok olursa, gezegenler güneşin yörüngesinden çıkarak,  düz bir çizgide ilerlemeye başlarlardı. Güneşin olmaması demek, güneş sisteminin olmaması demektir!…

Güneş ise; kendi kütle çekimi olmadığı için önce genişlemeye başlardı! Daha sonra da enerjisini elde ettiği füzyon tepkimesi 5-10 yıl gibi kısa bir sürede dururdu. Bu sürecin sonunda ise, parlaklığını tamamen kaybederek, tamamen dağılırdı… Bu durum evrendeki tüm yıldızların başına gelirdi…

Güneşin yörüngesinden çıkan dünya ise; yaşamın olmadığı, evrende başı boş olarak dolaşan, bir kaya parçasından ibaret olurdu. Herhangi bir etki olmazsa düz bir doğrultuda sonsuzca kadar ilerlerdi…

Kütle çekimi sadece dünyada yok olsaydı!…

Dünyanın çekim kuvveti uygulamadığı ay, yörüngesinden fırlardı!… Kütle çekimi olmadığı için dünyayı zarifçe sarmalayan atmosfer, uzaya akmaya başlardı. Dünyaya sabitlenmemiş her şey uzaya doğru sürüklenmeye başlardı. Su ve havanın olmaması bir yana, uzaya doğru sürüklenmeye başlayan insanlar, daha ne olduğunu anlamadan hayatlarını kaybederlerdi…

Kütle çekiminin bir anda yok olması mümkün değil!” desek de inanmayın(!) Çünkü; evren öyle hızlı genişlemektedir ki, günün birinde bu genişleme hızı kütle çekimini yenebilir! Eğer bu olursa dünya veya yıldızlar  başı boş olarak evrende dolaşmayacaklar! Tamamen yok olacaklardır! Atomlarına bile değil! Tüm madde atom altı parçalarına kadar parçalanacaktır!…Ancak bunu engelleyen bir güç var!.. Adına karanlık madde dedikleri!…

Karanlık madde ve karanlık enerji nedir?

Abone Ol!
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments